Om webbplatsen

Tillgänglighet för Lnu.se/plugga, Tillgänglighetsredogörelse

Linnéuniversitetet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Lnu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, de problem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Lnu.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss så hjälper vi dig. Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till kommunikationsavdelningen@lnu.se
  • ring 0772-28 80 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Så här kan du nå oss:

  • Skicka e-post till kommunikationsavdelningen@lnu.se
  • Ring: 0772-28 80 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Det finns inte alltid alternativ till ljudklipp och videoklipp. (WCAG 1.2.1)

Det finns videoklipp som saknar textning. (WCAG 1.2.2)

Det finns videoklipp som saknar syntolkning eller textalternativ. (WCAG 1.2.3)

Vi anger inte alltid i koden vad sidans olika delar har för roll. När vi justerat detta och använder html-elementen på rätt sätt ökar chansen att informationen presenteras korrekt oavsett mottagarens verktyg. (WCAG 1.3.1)

På vissa ställen är kontrasten mellan text och bakgrund inte tillräckligt hög vilket kan göra texten svårläst. (WCAG 1.4.3)

Det finns länkar som är otydligt formulerade. Det innebär att det kan vara svårt att veta vart de leder om man inte ser länkens kontext. (WCAG 2.4.4)

Det finns formulär där vissa inmatningsfält inte är korrekt grupperade tillsammans vilket kan göra det otydligt för dig som använder skärmläsare. (WCAG 3.2.2)

Det finns element ID som inte är unika. Detta innebär att koden inte fullt ut validerar med standard. (WCAG 4.1.1)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Lnu.se/plugga, där vi använt oss av ett granskningsverktyg för att kontrollera webbplatsen.

Senaste bedömning gjordes 21 februari 2021.